Ethiopia reacts to European ‘weak antimoney laundering regime’ list

Ethiopia reacts to European weak antimoney laundering regime list

The government of Ethiopia reacted today to the European Commission list of third countries with weak antimoney laundering and terrorist financing regimes, which includes Ethiopia.

Read moreEthiopia reacts to European ‘weak antimoney laundering regime’ list